Wijkplatform Jachthuis

Opheffing vereniging

Tijdens de laatste Algemene Leden Vergadering is via stemming besloten de vereniging te beëindigen. Wij willen graag alle oud bestuurders en leden die zich ingezet hebben voor de wijk en vereniging van harte bedanken. De notulen van de speciale ALV zijn via de onderstaande link te lezen.
Notulen ALV 13 juni 2019

Werkgroep Windmolens A73

De werkgroep Windmolens A73 zal zelfstandig haar werkzaamheden voortzetten. Zij zijn te bereiken op de onderstaande adressen, als u op de hoogte wilt blijven kunt u zich daar aanmelden.

Website: https://jachthuismalden.blogspot.com
Email: bewonersjachthuis@gmail.com